Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L005. Giá 570,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L004. Giá bán: 550,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MSL003. Giá bán: 630,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Lắc LV Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L002. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên.
Giá bán: 570,000 VNĐ
Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc Đính Đá Trắng Cao Cấp MSL001. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên.
Giá bán 650.000 VNĐ.
Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B010. Giá bán: 205,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net


Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B009. Giá bán: 120,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B008.
Giá bán : 195,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên.
Thiết kế sang trọng quý phái.
Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Bông tai channel đính đá trắng cao cấp MS-B007. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Màu sắc ánh bạc sáng tự nhiên theo tiêu chuẩn 92,5%. Độ bền cao thời gian sử dụng lâu dài mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của sản phẩm.
Giá bán: 250,000 VNĐ

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B006. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái phù hợp với phụ nữ Việt Nam. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Giá bán 255,000 VNĐ

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B005. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái.Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Giá bán : 220.000 VNĐ

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B004. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái.
Giá bán: 145,000 VNĐ
Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Bông tai Hello Kitty MS-B003 tinh nghịch dành cho các bạn nữ tuổi teen. Được đính đá trắng cao cấp. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Giá bán : 175.000 VNĐ
Màu sắc ánh bạc sáng tự nhiên theo tiêu chuẩn 92,5%.

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B002
Giá bán: 185.000 VNĐ
Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Màu sắc ánh bạc sáng tự nhiên theo tiêu chuẩn 92,5%.
www.netdepphunu.net-Bông tai đính đá trắng MS-B002 giá 120,000 được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Sản phẩm Bông tai hình táo khuyến MS-B1 được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Giá bán: 185,000 VNĐ
Màu sắc ánh bạc sáng tự nhiên theo tiêu chuẩn 92,5%.
www.netdepphunu.net-Bông tai hình táo khuyến MS-B1 giá 105,000 được cung cấp bởi Netdepphunu.net