Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L005. Giá 570,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L004. Giá bán: 550,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc cao cấp Đính Đá Trắng Cao Cấp MSL003. Giá bán: 630,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net
Lắc LV Đính Đá Trắng Cao Cấp MS-L002. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên.
Giá bán: 570,000 VNĐ
Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Lắc Đính Đá Trắng Cao Cấp MSL001. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên.
Giá bán 650.000 VNĐ.
Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B010. Giá bán: 205,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net


Bông tai đính đá trắng cao cấp MS-B009. Giá bán: 120,000 VNĐ
Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất có độ sáng tự nhiên. Thiết kế sang trọng quý phái. Sản phẩm được cung cấp bởi Netdepphunu.net